Slevensnevels is niet geselecteerd voor de Nekka-wedstrijd..
Wat moeten wij hieruit leren?
a: momenteel zijn 58 Nederlandstalige bands beter/relevanter
b: het is een geschenk uit de hemel
c: iets anders